Doradcy rolniczy
Doradcy Rolniczy - AKROS
Zobacz więcej

Nasze Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Akredytowanych Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS zostało powołane dla reprezentowania interesów prywatnych doradców rolniczych oraz wspierania ich w rozwiązywaniu bieżących problemów. Członkiem Stowarzyszenia Akros może zostać każda osoba fizyczna, która prowadzi działalność doradczą skierowaną do rolników i wiejskich przedsiębiorców. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenie.
 

Ostatnie wydarzenia

W dniu 24.03.2017 r. w krakowskim oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia AKROS. Zgodnie z przyjętym harmonogramem Zebranie miało 2 części: merytoryczną i formalną.

W części merytorycznej zapoznaliśmy się z aktualnymi wymogami w ramach certyfikacji gospodarstw ekologicznych oraz z aktualnym stanem prac legislacyjnych w zakresie wdrażania interesujących nas działań PROW 2014-20 w szczególności działania ,,Wsparcie korzystania z usług doradczych". Ten temat przybliżył nam z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW Pan Mieczysław Paradowski.

W części formalnej Zebrania dokonaliśmy wyborów uzupełniających Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Skarbnikiem - Członkiem Zarządu został Pan Tomasz Janus a do Komisji Rewizyjnej wszedł Pan Maciej Majewski. Członkowie obecni na zebraniu zadeklarowali chęć bliższej współpracy nie tylko na płaszczyźnie Stowarzyszenia, ale także o charakterze gospodarczym.
Baner
PAGE
Strona Główna »  Konferencja dotycząca przyszłości doradztwa rolniczego

Konferencja dotycząca przyszłości doradztwa rolniczego

W Senacie dnia 3 lutego 2016 r. odbyła się konferencja pn. Co dalej z doradztwem rolniczym w Polsce. Konferencję zorganizowała Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jej celem było przeprowadzenie debaty dotyczącej działania systemu doradztwa rolniczego w Polsce i określenie jego roli w zakresie upowszechniania wiedzy i pobudzania innowacyjności w rolnictwie.

Podsekretarz Stanu Ryszard Zarudzki przedstawił aktualną sytuację w doradztwie rolniczym oraz nakreślił zarys planowanych zmian. Ponadto poinformował o podjęciu prac przez MRiRW nad nowelizacją ustawy z 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego oraz ustawy z 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, które pomogą w zapewnieniu efektywnego doradztwa rolniczego.

Podczas konferencji odbyły się wystąpienia przedstawicieli sfery nauki, izb rolniczych oraz doradztwa prywatnego, które otworzyły dyskusję dotyczącą różnorodnych poglądów na dalszy rozwój doradztwa rolniczego Polsce. Odnosząc się do trudnej sytuacji w doradztwie rolniczym, podkreślano przede wszystkim potrzebę zwiększenia finansowania ośrodków doradztwa rolniczego, ale także potrzebę odbudowy rangi zawodu doradcy rolniczego oraz konieczność dostosowania oferty doradztwa do potrzeb rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

Uczestnicy konferencji zgodnie przyznali, że rynek usług doradczych potrzebuje zarówno publicznych jak i prywatnych jednostek.
Prezes Stowarzyszenia Akredytowanych Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS Robert Szczęsny mówił o roli sektora prywatnych usług doradztwa rolniczego w rozwoju polskiego rolnictwa. Ponadto p. Robert Szczęsny podkreślił konieczność przywrócenia akredytacji prywatnych podmiotów, w celu odbudowy pozytywnego wizerunku doradcy rolniczego.

Transmisja z konferencji cz.1

Transmisja z konferencji cz.2
Konferencja 3.02.2016
Konferencja 3.02.2016


 

nr konta bankowego 70 1240 4807 1111 0010 4101 3347 Bank PEKAO S.A.

© 2012 AKROS

  Strony internetowe ONAVI