Doradcy rolniczy
Doradcy Rolniczy - AKROS
Zobacz więcej

Nasze Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Akredytowanych Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS zostało powołane dla reprezentowania interesów prywatnych doradców rolniczych oraz wspierania ich w rozwiązywaniu bieżących problemów. Członkiem Stowarzyszenia Akros może zostać każda osoba fizyczna, która prowadzi działalność doradczą skierowaną do rolników i wiejskich przedsiębiorców. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenie.
 

Ostatnie wydarzenia

W dniu 24.03.2017 r. w krakowskim oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia AKROS. Zgodnie z przyjętym harmonogramem Zebranie miało 2 części: merytoryczną i formalną.

W części merytorycznej zapoznaliśmy się z aktualnymi wymogami w ramach certyfikacji gospodarstw ekologicznych oraz z aktualnym stanem prac legislacyjnych w zakresie wdrażania interesujących nas działań PROW 2014-20 w szczególności działania ,,Wsparcie korzystania z usług doradczych". Ten temat przybliżył nam z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW Pan Mieczysław Paradowski.

W części formalnej Zebrania dokonaliśmy wyborów uzupełniających Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Skarbnikiem - Członkiem Zarządu został Pan Tomasz Janus a do Komisji Rewizyjnej wszedł Pan Maciej Majewski. Członkowie obecni na zebraniu zadeklarowali chęć bliższej współpracy nie tylko na płaszczyźnie Stowarzyszenia, ale także o charakterze gospodarczym.
Baner
PAGE
Strona Główna »  O NAS »  O stowarzyszeniu

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Akredytowanych Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS zostało powołane do życia w 2011 r.

Stowarzyszenie skupia osoby fizyczne, prowadzące działalność doradczą skierowaną do rolników i wiejskich przedsiębiorców. Osoby prawne mogą zostać przyjęte w szeregi stowarzyszenia jako członkowie wspierający. Obecnie nasze Stowarzyszenie zrzesza 36 firm doradczych z całej Polski.

Naszym priorytetowym celem jest dążenie do wypracowania i uchwalenia przejrzystych norm prawnych dotyczących funkcjonowania doradztwa rolniczego, które będą na równi traktowały zarówno doradców prywatnych i doradztwo sektora publicznego.

Obecnie, gdy w doradztwie rolniczym zachodzą ogromne zmiany, gdy powstają nowe normy prawne regulujące dostęp do zawodu doradcy rolniczego oraz warunki jego prowadzenia, gdy przed rolnikami stają nowe wyzwania wynikające ze zmian rynkowych i prawnych, prywatni doradcy muszą posiadać reprezentacje która będzie ich głosem, stroną w dyskusjach, rozmowach, negocjacjach.

Stowarzyszenie Akredytowanych Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS stara się być taką reprezentacją.

 

nr konta bankowego 70 1240 4807 1111 0010 4101 3347 Bank PEKAO S.A.

© 2012 AKROS

  Strony internetowe ONAVI