Doradcy rolniczy
Doradcy Rolniczy - AKROS
Zobacz więcej

Nasze Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Akredytowanych Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS zostało powołane dla reprezentowania interesów prywatnych doradców rolniczych oraz wspierania ich w rozwiązywaniu bieżących problemów. Członkiem Stowarzyszenia Akros może zostać każda osoba fizyczna, która prowadzi działalność doradczą skierowaną do rolników i wiejskich przedsiębiorców. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenie.
 

Ostatnie wydarzenia

W dniu 24.03.2017 r. w krakowskim oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia AKROS. Zgodnie z przyjętym harmonogramem Zebranie miało 2 części: merytoryczną i formalną.

W części merytorycznej zapoznaliśmy się z aktualnymi wymogami w ramach certyfikacji gospodarstw ekologicznych oraz z aktualnym stanem prac legislacyjnych w zakresie wdrażania interesujących nas działań PROW 2014-20 w szczególności działania ,,Wsparcie korzystania z usług doradczych". Ten temat przybliżył nam z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW Pan Mieczysław Paradowski.

W części formalnej Zebrania dokonaliśmy wyborów uzupełniających Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Skarbnikiem - Członkiem Zarządu został Pan Tomasz Janus a do Komisji Rewizyjnej wszedł Pan Maciej Majewski. Członkowie obecni na zebraniu zadeklarowali chęć bliższej współpracy nie tylko na płaszczyźnie Stowarzyszenia, ale także o charakterze gospodarczym.
Baner
PAGE
Strona Główna »  Podziękowania p. Roberta Szczęsnego

Podziękowania p. Roberta Szczęsnego

Szanowni Państwo!

W związku z moim odejściem ze stanowiska Prezesa Stowarzyszenia Akredytowanych Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę.

Okres, podczas którego miałem zaszczyt reprezentować nasze Stowarzyszenie był dla mnie cennym doświadczeniem. Mam nadzieję, że jeżeli w przyszłości nadarzy się sposobność do ponownego nawiązania współpracy, obdarzą mnie Państwo zaufaniem i będzie nam dane wspólnie działać na rzecz wyrównywania szans na rynku usług doradczych.

Z ogromną sympatią będę wspominał wspólne działania, które podejmowaliśmy na rzecz ulepszenia systemu doradztwa rolniczego.

Życzę Państwu dużo wytrwałości w prowadzeniu firm doradczych, wielu sukcesów oraz satysfakcji, zarówno na płaszczyźnie osobistej jak i zawodowej.

Z poważaniem,

Robert Szczęsny

 
 
 

 

nr konta bankowego 70 1240 4807 1111 0010 4101 3347 Bank PEKAO S.A.

© 2012 AKROS

  Strony internetowe ONAVI