Doradcy rolniczy
Doradcy Rolniczy - AKROS
Zobacz więcej

Nasze Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Akredytowanych Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS zostało powołane dla reprezentowania interesów prywatnych doradców rolniczych oraz wspierania ich w rozwiązywaniu bieżących problemów. Członkiem Stowarzyszenia Akros może zostać każda osoba fizyczna, która prowadzi działalność doradczą skierowaną do rolników i wiejskich przedsiębiorców. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenie.
 

Ostatnie wydarzenia

W dniu 24.03.2017 r. w krakowskim oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia AKROS. Zgodnie z przyjętym harmonogramem Zebranie miało 2 części: merytoryczną i formalną.

W części merytorycznej zapoznaliśmy się z aktualnymi wymogami w ramach certyfikacji gospodarstw ekologicznych oraz z aktualnym stanem prac legislacyjnych w zakresie wdrażania interesujących nas działań PROW 2014-20 w szczególności działania ,,Wsparcie korzystania z usług doradczych". Ten temat przybliżył nam z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW Pan Mieczysław Paradowski.

W części formalnej Zebrania dokonaliśmy wyborów uzupełniających Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Skarbnikiem - Członkiem Zarządu został Pan Tomasz Janus a do Komisji Rewizyjnej wszedł Pan Maciej Majewski. Członkowie obecni na zebraniu zadeklarowali chęć bliższej współpracy nie tylko na płaszczyźnie Stowarzyszenia, ale także o charakterze gospodarczym.
Baner
PAGE
Strona Główna »  Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofem Jurgielem

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofem Jurgielem

Dnia 7 grudnia 2015 roku z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofa Jurgiela odbyło się spotkanie z Robertem Szczęsnym - Prezesem Stowarzyszenia Akredytowanych Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS. Podczas spotkania Pan Minister otrzymał uwagi opracowane przez członków Stowarzyszenia AKROS dotyczące wdrażanych działań PROW 2014-2020. W spotkaniu uczestniczył także Podsekretarz Stanu – Ryszard Zarudzki, odpowiedzialny za kształtowanie polskiego systemu doradztwa rolniczego. Tematem przewodnim spotkania była przyszłość doradztwa rolniczego - zarówno publicznego, jak i prywatnego. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadeklarował zrównanie pozycji obydwu form doradztwa rolniczego w kreowaniu polityki rolnej oraz zapewnił, że prywatne firmy doradcze mogą liczyć na łatwiejszy dostęp do rynku usług doradczych dedykowanych producentom rolnym. Ponadto Pan Minister zadeklarował chęć uczestnictwa w spotkaniach naszego stowarzyszenia w najbliższym czasie. Jeżeli są Państwo zainteresowani szerszymi informacjami dotyczącymi spotkania zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

 

nr konta bankowego 70 1240 4807 1111 0010 4101 3347 Bank PEKAO S.A.

© 2012 AKROS

  Strony internetowe ONAVI